Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN  

Chính sách Bảo mật thông tin này nhằm giúp quý khách hiểu ứng dụng Hũ Vàng online thu thập dữ liệu gì liên quan tới quý khách, vì sao thu thập, quản lý như thế nào và làm gì với các dữ liệu đó. Đội ngũ của ứng dụng Hũ Vàng online cam kết chỉ sử dụng các thông tin này để có thể hỗ trợ và tạo ra các dịch vụ tốt hơn cho quý khách.

1. Khái niệm

1.1. Gomin Corp: là Công ty cổ phần Gomin Corp, một công ty được thành lập hợp lệ và hoạt động theo pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0109887196 được cấp lần đầu ngày 13/01/2022 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội.

1.2. Ứng dụng Hũ Vàng online: là ứng dụng trên nền tảng di động do Gomin Corp phát triển và vận hành để cung cấp dịch vụ hỗ trợ đầu tư online cho người dùng. Với ứng dụng Hũ Vàng online mọi người đều có thể dễ dàng trở thành nhà đầu tư thông thái trong xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

1.3. Tài khoản Hũ Vàng online: là tài khoản điện tử trên hệ thống phần mềm và giải pháp công nghệ thông tin của Gomin Corp để định danh mỗi người dùng, được Gomin Corp tạo lập và cung cấp theo yêu cầu của khách hàng để khách hàng có thể sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên ứng dụng Hũ Vàng online.

1.4. Người dùng: là khách hàng có tài khoản Hũ Vàng online và sử dụng dịch vụ được cung cấp trên ứng dụng Hũ Vàng online. 

2. Phạm vi áp dụng  

Chính sách này quy định về cách thức mà Gomin Corp thu thập, sử dụng, bảo mật thông tin áp dụng đối với các thông tin được người dùng cung cấp khi sử dụng ứng dụng và tài khoản Hũ Vàng online.

3. Mục đích thu thập thông tin 

Ứng dụng Hũ Vàng online thu thập thông tin của người dùng là cơ sở để cung cấp dịch vụ hỗ trợ đầu tư online cho khách hàng. Gomin Corp muốn người dùng hiểu rằng bất cứ điều gì chúng tôi làm đều nhằm hướng tới lợi ích của các bạn (người dùng). Việc xây dựng chính sách quyền riêng tư (chính sách bảo mật thông tin) này cũng nhằm để người dùng hiểu rõ loại thông tin liên quan đến người dùng được ứng dụng Hũ Vàng online thu thập, mục đích sử dụng, cách thức quản lý, lưu trữ thông tin của ứng dụng Hũ Vàng online. Chính sách quyền riêng tư này cũng chính là lời cam kết bảo mật thông tin của Gomin Corp đối với người dùng.

Bằng việc sử dụng các dịch vụ của Gomin Corp cung cấp trên ứng dụng Hũ Vàng online, người dùng được cho là đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với nội dung của Chính sách bảo mật thông tin này. Đồng thời người dùng cam kết tuân thủ tuyệt đối Chính sách bảo mật thông tin này. Việc sửa đổi, bổ sung chính sách bảo mật thông tin này do Gomin Corp chủ động thực hiện. Sau khi sửa đổi Chính sách này, Gomin Corp  sẽ đăng tải công khai trên website huvang.vn và ứng dụng Hũ Vàng online. Chính sách bảo mật thông tin được sửa đổi sẽ có hiệu lực sau năm (05) ngày kể từ khi được đăng tải công khai trên website huvang.vn và ứng dụng Hũ Vàng online.

4. Thông tin được thu thập

Thông tin/dữ liệu của người dùng mà ứng dụng Hũ Vàng online có thể tiếp cận và/hoặc thu thập bao gồm nhưng không giới hạn:

– Họ và tên

– Ngày tháng năm sinh

– Thông tin giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu

– Địa chỉ cư trú, nguyên quán

– Số điện thoại liên lạc của người dùng

– Tên và số tài khoản ngân hàng

– Thư viện hình ảnh, video

– Camera và microphone

Ngoài ra, Gomin Corp  cũng có thể thu thập thêm thông tin về người dùng từ bên thứ ba như: các tổ chức tài chính, tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán, mạng xã hội, tổ chức cung cấp dịch vụ mạng/viễn thông di động, đơn vị/cá nhân bán hàng trực tuyến/ngoại tuyến… và Gomin Corp cũng có thể thu thập thêm các thông tin khác về người dùng từ nhiều nguồn và bằng các phương thức khác nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và phục vụ người dùng tốt hơn.

5. Quy định 

Người dùng sử dụng ứng dụng Hũ Vàng online sẽ cung cấp các thông tin như nêu trên cho Gomin Corp và/hoặc cho phép Gomin Corp có quyền thu thập, sử dụng, lưu trữ, tiết lộ và trao đổi các thông tin này, cũng như các thông tin liên quan đến người dùng và bất kỳ giao dịch nào liên quan đến người dùng cho các mục đích sau:

5.1. Thu thập thông tin

Việc thu thập thông tin người dùng nhằm hướng đến các mục đích sau:

– Định danh và xác thực người dùng;

– Phòng chống gian lận, giả mạo, lừa đảo;

– Phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố;

– Tư vấn, cung cấp dịch vụ, hỗ trợ giao dịch đầu tư online cho người dùng đạt hiệu quả tối ưu nhất;

– Nâng cao chất lượng dịch vụ cho người dùng;

– Để liên hệ với người dùng khi cần thiết;

– Để phát triển, cải tiến dịch vụ và cung cấp cho người dùng các chính sách, chương trình hoặc sản phẩm, dịch vụ mới;

– Để thực hiện các nghĩa vụ của Gomin Corp với người dùng theo các thỏa thuận đã xác lập;

– Sử dụng Cookies để cải thiện các quy trình, hoạt động quảng cáo, thông báo, xác minh, an toàn và tuân thủ, phân tích và quản lý nhu cầu người dùng ứng dụng Hũ Vàng online;

– Để lưu trữ cơ sở dữ liệu phục vụ cho mục đích quản lý nội bộ, cũng như để phục vụ việc cung cấp cho các cơ quan nhà nước khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật;

– Để trả lời các câu hỏi hoặc phản hồi của người dùng về bất kỳ vấn đề nào mà người dùng gặp phải trong quá trình sử dụng ứng dụng Hũ Vàng online cũng như các dịch vụ khác do Gomin Corp hoặc đối tác của Gomin Corp cung cấp;

– Để làm lớp phòng vệ ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi nhằm lạm dụng việc sử dụng ứng dụng Hũ Vàng online để thực hiện các hành vi phạm pháp gây thiệt hại cho Gomin Corp hoặc cho những người dùng khác cũng như cho xã hội;

– Để phục vụ cho các nghĩa vụ của Gomin Corp theo quy định của pháp luật.

5.2. Phạm vi sử dụng thông tin

Sau khi thu thập thông tin người dùng, Gomin Corp lưu trữ các thông tin này và cam kết thông tin người dùng chỉ được sử dụng vào các hoạt động phục vụ công việc, bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động sau:

– Cung cấp thông tin phù hợp cho mạng lưới người dùng để mọi người có thể kết nối với nhau và thực hiện các giao dịch trên ứng dụng Hũ Vàng online.

– Gomin Corp sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để đánh giá, xếp hạng người dùng; phân tích thông tin, nắm bắt được nhu cầu, định hướng phát triển và mục tiêu mà người dùng hướng tới. Qua đó, Gomin Corp  cung cấp dịch vụ hỗ trợ phù hợp hơn cho người dùng hoặc đưa ra những ý kiến tư vấn hợp lý cho người dùng trước khi thực hiện các giao dịch trên ứng dụng Hũ Vàng online.

– Thông tin người dùng được cung cấp cho người quản lý, nhân viên của Gomin Corp để các chủ thể này sẽ thay mặt cho Gomin Corp nắm bắt chi tiết về thông tin của từng người dùng để có những hỗ trợ cần thiết, hiệu quả, kịp thời khi người dùng có yêu cầu.

– Gomin Corp có thể cung cấp thông tin của người dùng cho các đối tác của Gomin Corp như các công ty nghiên cứu thị trường, các cố vấn chuyên môn… việc cung cấp thông tin này hoàn toàn không vì mục đích thương mại hoặc trục lợi mà nhằm cải tiến chất lượng dịch vụ, phát triển sản phẩm dịch vụ mới hoặc nhằm đánh giá, khảo sát tốt hơn về thị trường để sản phẩm dịch vụ của Gomin Corp đáp ứng được nhu cầu của người dùng.

– Gomin Corp sử dụng thông tin của người dùng để cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

5.3. Thời gian lưu trữ thông tin

Gomin Corp sẽ lưu trữ thông tin của người dùng trong khoảng thời gian 60 tháng kể từ khi:

– Dữ liệu đó không còn cần để cung cấp dịch vụ và Sản phẩm của Gomin Corp.

– Người dùng đóng tài khoản trên ứng dụng.

Gomin Corp sẽ căn cứ theo trường hợp nào xảy ra trước và dựa trên những yếu tố như tính chất của dữ liệu, lý do thu thập và xử lý dữ liệu, cũng như các nhu cầu lưu giữ vì mục đích vận hành hoặc pháp lý có liên quan.

Khi xóa dữ liệu, Gomin Corp sẽ tuân theo chính sách xóa để đảm bảo rằng dữ liệu được xóa một cách an toàn và hoàn toàn khỏi máy chủ của Gomin Corp hoặc chỉ giữ lại dưới dạng ẩn danh.

5.4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin người dùng

Công ty cổ phần Gomin Corp

– Trụ sở: Tòa nhà GP-Invest, 170 La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

– Văn phòng giao dịch:

  1. Hà Nội: Tòa nhà GP-Invest, 170 La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
  2. Đà Nẵng: 249 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.
  3. Hồ Chí Minh: Tòa nhà Mộc Gia, số 238 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP. HCM.

5.5. Đối tượng tiếp cận, quản lý thông tin

Gomin Corp có thể cung cấp các thông tin, dữ liệu người dùng cho các đối tượng sau trên nguyên tắc chỉ cung cấp thông tin cho những người này nhằm thực hiện các nghĩa vụ của Gomin Corp  đối với người dùng hoặc nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Gomin Corp cam kết sẽ thông báo cho các đối tượng này về nghĩa vụ bảo mật các thông tin, dữ liệu của người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn các đối tượng sau:

– Người quản lý, nhân viên của Công ty cổ phần Gomin Corp.

– Các đối tác của Gomin Corp;

– Các công ty nghiên cứu thị trường;

– Các bên cung cấp dịch vụ, bao gồm, các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) về cơ sở hạ tầng, phần mềm và cộng tác phát triển;

– Các cố vấn chuyên môn, bao gồm cố vấn pháp lý, cố vấn tài chính, chuyên gia tư vấn;

– Các cơ quan nhà nước để tuân thủ các quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan nhà nước.

5.6. Chỉnh sửa thông tin người dùng

Người dùng được quyền chủ động cập nhật, sửa đổi thông tin của mình thông qua ứng dụng Hũ Vàng online hoặc có thể yêu cầu quyền truy cập và/hoặc yêu cầu đính chính Thông Tin Cá Nhân và/hoặc đưa ra bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Thông Tin Cá Nhân của người dùng bằng cách liên hệ tới Gomin Corp.

5.7. Xóa hoặc vô hiệu hóa tài khoản người dùng

Gomin Corp cung cấp cho người dùng khả năng vô hiệu hóa tạm thời hoặc xóa tài khoản vĩnh viễn. Khi xóa tài khoản, người dùng cần đảm bảo đang không tham gia bất kỳ hợp đồng nào còn hiệu lực thuộc trong các sản phẩm, dịch vụ do Gomin Corp cung cấp. Người dùng cần hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ hoặc thực hiện một phần nghĩa vụ nhưng phần còn lại được bên có quyền cho miễn thực hiện trước khi yêu cầu xóa tài khoản.

Khi người dùng yêu cầu xóa tài khoản và thỏa mãn các điều kiện của Gomin Corp, Gomin Corp sẽ xóa tài khoản của người dùng trên hệ thống, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở các thông tin: thông tin cá nhân, hình ảnh, thông tin công việc, thông tin nơi ở, thông tin người thân,…

Sau khi xóa tài khoản, nếu người dùng muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ sẽ phải cập nhật thông tin lại từ đầu như một người dùng mới.

Nếu không muốn xóa tài khoản nhưng muốn tạm thời ngừng sử dụng Dịch vụ, Sản phẩm, người dùng có thể vô hiệu hóa tài khoản của mình và yêu cầu mở lại bằng cách liên hệ với đội ngũ chăm sóc khách hàng của Hũ Vàng. Để xóa hoặc vô hiệu hóa tài khoản, hãy truy cập vào phần Cài đặt Tài khoản trên ứng dụng Hũ Vàng.

5.8. Chủ thể người dùng không phù hợp

Ứng dụng Hũ Vàng online chỉ cung cấp dịch vụ cho công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Vì vậy, các thông tin người dùng không phải là công dân Việt Nam và/hoặc dưới 18 tuổi sẽ không được sử dụng dịch vụ trên ứng dụng Hũ Vàng online và không được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật thông tin này. Người dùng phải tự chịu trách nhiệm về việc cung cấp các thông tin cá nhân nêu trên.

5.9. Về việc liên kết với các website khác

Người dùng chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập của mình trên ứng dụng Hũ Vàng online. Đồng thời, Gomin Corp khuyến cáo người dùng không cung cấp thông tin mật khẩu tài khoản Hũ Vàng online hoặc mã OTP cho các ứng dụng, website khác. Gomin Corp không chịu trách nhiệm trong trường hợp người dùng truy cập vào các website hoặc liên kết không chính thức của Gomin Corp. Trong trường hợp người dùng tiết lộ thông tin, dữ liệu của mình cho các website hoặc liên kết này thì người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động tiết lộ thông tin, dữ liệu của mình cũng như việc tuân thủ chính sách bảo mật tại các website đó.

5.10. Sử dụng Cookie

Ứng dụng Hũ Vàng online có thể thu thập thông tin người dùng thông qua các tập tin cookie để nhằm nắm bắt rõ hơn nhu cầu, xu hướng phát triển của người dùng để có thể cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho người dùng.

Trong trường hợp người dùng không muốn các tập tin cookies của ứng dụng Hũ Vàng online thu thập các thông tin/dữ liệu người dùng, người dùng có thể tắt cookies bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt internet của người dùng để vô hiệu hóa, khóa hoặc tắt cookies, bằng cách xóa lịch sử truy cập của người dùng hoặc xóa bộ nhớ cache khỏi trình duyệt internet của người dùng.

6. Chia sẻ thông tin với bên thứ ba

Gomin Corp có thể chia sẻ hoặc nhận thông tin cá nhân của người dùng với hoặc từ:

Những tổ chức hoặc cá nhân khác nhằm cung cấp các nội dung và dịch vụ phối hợp, phát hiện và ngăn chặn những hành vi có nguy cơ phạm pháp hoặc trái với các chính sách của Gomin Corp.

Trong trường hợp Gomin Corp dự kiến thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng một phần hoặc mua lại. Khi đó, Gomin Corp sẽ yêu cầu pháp nhân mới tuân thủ chính sách quyền riêng tư này. Nếu thông tin cá nhân của bạn được sử dụng ngoài phạm vi chính sách này, bạn sẽ nhận được thông báo trước từ Gomin Corp.

Ngoài ra, thông tin của người dùng có thể được sử dụng trong các trường hợp để phục vụ cho các cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan công quyền có thẩm quyền, hoặc các bên thứ ba khác trong các trường hợp:

+ Có yêu cầu của tòa án hoặc các thủ tục pháp lý tương tự;

+ Gomin Corp buộc phải làm vậy để tuân thủ các quy định của pháp luật;

+ Gomin Corp đang hợp tác với một cuộc điều tra của cơ quan thi hành pháp luật;

+ Gomin Corp tin rằng việc tiết lộ thông tin, dữ liệu của người dùng là cần thiết để ngăn chặn thiệt hại về vật chất hoặc tài chính, để báo cáo những hành vi nghi ngờ là phạm pháp hoặc để điều tra những vi phạm chính sách “Thỏa thuận người dùng”;

+ Bất kỳ bên thứ ba nào khác nếu được sự đồng ý của người dùng.

Ngoài những phạm vi được mô tả nói trên, Gomin Corp sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

7. Các biện pháp bảo đảm an toàn bảo mật thông tin   

7.1. Gomin Corp cam kết và sử dụng các phương pháp hợp lý để đảm bảo an toàn, an ninh cho thông tin người dùng được thu thập để ngăn ngừa các hành vi đánh cắp, tiếp cận, thay đổi, phá hủy thông tin trái phép;

7.2. Gomin Corp sẽ thực hiện các biện pháp an ninh khác nhau để bảo đảm tính an toàn các dữ liệu của người dùng trên hệ thống của Gomin Corp. Dữ liệu của người dùng được lưu trữ trong hệ thống mạng an toàn và chỉ có thể được truy cập bởi một số lượng nhân viên hạn chế của Gomin Corp.

7.3. Gomin Corp sẽ lưu giữ dữ liệu thông tin của người dùng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Gomin Corp sẽ hủy hoặc chuyển chế độ ẩn danh ngay khi đã hợp lý xác nhận rằng: (i) mục đích mà dữ liệu thông tin đã được thu thập không còn phù hợp cho việc giữ lại các dữ liệu; hoặc (ii) việc giữ lại không còn cần thiết cho bất cứ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nào; hoặc (iii) người dùng không có nhu cầu sử dụng Tài Khoản Hũ Vàng online.

7.4. Gomin Corp cũng khuyến cáo người dùng có biện pháp bảo vệ Tài Khoản Hũ Vàng online của mình bằng cách không cung cấp, trao đổi tài khoản và cung cấp mật khẩu đăng nhập hoặc OTP cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác, kể cả nhân viên của Gomin Corp. Nếu người dùng chia sẻ máy tính, thiết bị di động với Người dùng khác, người dùng không nên chọn lưu thông tin đăng nhập (ví dụ: ID người dùng và mật khẩu) trên thiết bị dùng chung đó và cần đăng xuất khỏi Tài Khoản Hũ Vàng online của người dùng và đóng cửa sổ trình duyệt khi kết thúc phiên làm việc. Gomin Corp không chịu trách nhiệm đối với việc thất thoát, tiết lộ thông tin của người dùng do việc người dùng vi phạm quy định tại Điều khoản này.

8. Các quy định khác    

8.1. Việc Gomin Corp không thực hiện bất kỳ quyền hay biện pháp nào mà Gomin Corp có theo quy định tại Chính sách này, hoặc theo quy định pháp luật không được xem là Gomin Corp từ bỏ hay hạn chế quyền/biện pháp đó. Ngoài ra, nghĩa vụ thực hiện quyền hoặc biện pháp cũng sẽ được Gomin Corp bảo lưu vào bất cứ thời điểm nào mà Gomin Corp cho là thích hợp.

8.2. Trong trường hợp bất kỳ quy định nào của Chính Sách này được xác định là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi bằng cách khác thì Gomin Corp sẽ sửa đổi quy định đó, hoặc (theo toàn quyền quyết định của mình) bỏ quy định đó ra khỏi Chính Sách này. Nếu bất kỳ quy định nào của Chính Sách này được xác định là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, việc xác định như vậy sẽ không ảnh hưởng đến các quy định còn lại của Chính Sách này, và những quy định còn lại sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực.

8.3. Người dùng xác nhận rằng Gomin Corp, theo các quy định pháp luật và quy định hiện hành hoặc sau khi nhận được chỉ thị của các cơ quan hữu quan chính phủ, có thể được yêu cầu thực hiện các hành động mà có thể vi phạm các quy định của Chính Sách này. Về vấn đề này, Người dùng đồng ý không buộc Gomin Corp phải chịu trách nhiệm.

8.4. Người dùng không được chuyển nhượng các quyền của mình theo Chính Sách này nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Gomin Corp. Gomin Corp có thể chuyển nhượng các quyền của mình theo những Chính Sách này mà không cần có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Người dùng.

8.5. Chính Sách này sẽ có giá trị ràng buộc đối với những người thừa kế, các đại diện cá nhân và đại diện theo pháp luật, các bên kế nhiệm quyền sở hữu và các bên nhận chuyển nhượng được phép về tài sản (nếu có) của Người dùng.

8.6. Bất kỳ tranh chấp hoặc bất đồng nào theo Chính Sách này trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng hòa giải. Nếu không đạt được thỏa thuận thông qua thương lượng hòa giải như vậy, các bên tại đây đồng ý sẽ đưa tranh chấp hoặc bất đồng lên tòa án cấp có thẩm quyền tại Thành phố Hà Nội để giải quyết.

8.7. Tranh chấp giữa Người dùng và bên thứ ba: Gomin Corp không có bất cứ trách nhiệm liên quan nào mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ Người dùng, cung cấp thông tin cần thiết để Người dùng và bên thứ ba liên quan để cùng giải quyết. Người dùng và bên thứ ba phải trực tiếp giải quyết mọi vấn đề liên quan đến giao dịch của Người dùng và bên thứ ba. Trong trường hợp có khiếu nại, tranh chấp, yêu cầu hoàn tiền… Gomin Corp có toàn quyền tạm giữ/đóng băng các khoản tiền trong Tài Khoản Hũ Vàng online có liên quan cho đến khi vấn đề được giải quyết hoặc có quyết định cuối cùng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bằng việc xác nhận/đánh dấu vào mục dưới đây, Người dùng xác nhận đã đọc, hiểu đầy đủ và đồng ý hoàn toàn với các nội dung của Chính Sách này.

Chính sách này có hiệu lực từ ngày 19/5/2022.