Hướng dẫn nạp tiền/ rút tiền

Nền tảng Đầu tư online Hũ Vàng sử dụng ví PayME làm phương thức giao dịch, khách hàng cần liên kết ví để sử dụng các dịch vụ trên hệ thống Hũ Vàng.


Giao dịch Nạp sẽ trực tiếp nạp tiền vào ví PayME của khách hàng. Mỗi giao dịch đều được hệ thống Ví PayME mã hóa và bảo vệ ngay khi thực hiện, Quý Khách hàng chủ động kiểm soát, và thực hiện giao dịch 24/7.
Hũ Vàng là nền tảng đầu tư online số 1 Việt Nam

Thuộc hệ thống tài chính số toàn diện của Gomin Corp.
Trải nghiệm ngay: